MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
Đơn hàng trên 3 triệu

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Tham khảo chi tiết

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0903 910 229

CÁCH THỨC MUA HÀNG
HOTLINE: 0905 91 5679

BÀN MÁT CÔNG NGHIỆP

Sắp xếp theo
HÌNH MODEL BRAND CHI TIẾT LX WX H F P MUA
BS 1D-SSC4-C BERJAYA BÀN MÁT SALAD SANDWICH 1 CỬA 1M2 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 1200 x (760+30) x 840 - Trọng lượng: 109 kg [...] 1200
mm
760
mm
840
mm
50
W
BS 2D-SSC6-C BERJAYA BÀN MÁT SALAD SANDWICH 2 CỬA 1M8 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 1800 x (760+30) x 840 - Trọng lượng: 143 kg [...] 1800
mm
760
mm
840
mm
525
W
BS 3D-SSC8-C BERJAYA  BÀN MÁT SALAD SANDWICH 3 CỬA 2M4 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 2400 x (760+30) x 840 - Điện áp/ Tần số: 2[...] 2400
mm
760
mm
840
mm
630
W
BS 3DR-C4-3 BERJAYA BÀN LẠNH 3 NGĂN KÉO 1M2 BERJAYA:   - Nhiệt độ (oC): +2 đến +8 - Kích thước: 1200 x 760 x 840 - Trọng lượng: 119 kg - Điện áp/ [...] 1200
mm
760
mm
840
mm
399
W
BS 9DR-C8-3 BERJAYA BÀN LẠNH 9 NGĂN KÉO 2M4 BERJAYA:   - Nhiệt độ (oC): +2 đến +8 - Kích thước: 2440 x 760 x 840 - Trọng lượng: 166 kg - Điện áp/ [...] 2440
mm
760
mm
840
mm
630
W
BS 6DR-C6-3 BERJAYA  BÀN LẠNH 6 NGĂN KÉO 1M8 BERJAYA:   - Nhiệt độ (oC): +2 đến +8 - Kích thước: 1800 x 760 x 840 - Trọng lượng: 150 kg - Điệ[...] 1800
mm
760
mm
840
mm
525
W
B2D-C8-7 - S BERJAYA  BÀN LẠNH 4 CÁNH KÍNH 2M4 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 2400 x (760+50) x 840 - Dung tích: 648 L - Điệ[...] 2400
mm
760
mm
840
mm
787
W
B2D-C8-6 - S BERJAYA  BÀN LẠNH 4 CÁNH KÍNH CÓ GÁY 2M4 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 2400 x (660+50) x (940+150) - Dung tích: 64[...] 2400
mm
660
mm
940
mm
787
W
B3D-C7-7 - S BERJAYA  BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH 2M1 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 2100 x (760+50) x 840 - Dung tích: 545 L - Điệ[...] 2100
mm
760
mm
840
mm

W
B3D-C7-6 - S BERJAYA BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH CÓ GÁY 2M1 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 2100 x (660+50) x (940+150) - Dung tích: 542 L [...] 2100
mm
660
mm
940
mm
735
W
B2D-C6-7 - S BERJAYA BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG 1M8 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 1800 x (760+50) x 840 - Dung tích: 437 L - Điện áp/[...] 1800
mm
760
mm
840
mm
630
W
B2D-C6-6 - S BERJAYA BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG CÓ GÁY 1M8 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 1800 x (660+50) x (940+150) - Dung tích: 435 L [...] 1800
mm
660
mm
940
mm
630
W
B2D-C5-6 - S BERJAYA  BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG CÓ GÁY 1M5 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 1500 x (660+50) x (940+150) - Dung tích: 3[...] 1500
mm
660
mm
940
mm
630
W
B 2D-C5-7-S BERJAYA BÀN MÁT 2 CÁNH KÍNH BERJAYA:   - Thể tích : 337 lit - Nhiệt độ : 2ºC đến 8ºC - Điện năng : 230v/1/50Hz - Khối lượng : 107 kg [...] 1500
mm
8100
mm
840
mm

W
B2D-C5-7 - S BERJAYA  BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG 1M5 BERJAYA:   - Nhiệt độ: +2oC - +8oC - Kích thước: 1500 x (760+50) x 840 - Dung tích: 337 L - Đi[...] 1500
mm
760
mm
840
mm
630
W
BS 3DF7-C BERJAYA  BÀN ĐÔNG 3 CÁNH 2M4 BERJAYA:   - Thể tích : 720 lit - Nhiệt độ : -10ºC đến -18ºC - Điện năng : 230v/1/50Hz - Khối lượng [...] 2400
mm
790
mm
840
mm

W
BS 3DF7 BERJAYA BÀN ĐÔNG 3 CÁNH 2M1 BERJAYA:   - Thể tích : 570 lit - Nhiệt độ : -10ºC đến -18ºC - Điện năng : 230v/1/50Hz - Khối lượng : 138 [...] 2100
mm
790
mm
840
mm

W
BS 3DC8-C BERJAYA  BÀN LẠNH 3 CÁNH 2M4 BERJAYA, MALAYSIA:   - Dung tích : 720 lít - Kích thước : 2,400x762x840 mm - Nhiệt độ : 2 to 8oC - Đ[...] 2400
mm
762
mm
840
mm

W
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HOTLINE: 0909 1234 5678