MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
Đơn hàng trên 3 triệu

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Tham khảo chi tiết

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
0903 910 229

CÁCH THỨC MUA HÀNG
HOTLINE: 0905 91 5679

UNOX

Sắp xếp theo
HÌNH MODEL BRAND CHI TIẾT H W D F P MUA
XFT119 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY (MATIC) LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY (MATIC) - Công suất: 3 khay 460x330 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 2[...] 600
mm
651
mm
429
mm
3
KW
XFT113 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY XFT113 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY - Công suất: 3 khay 460x330 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 600
mm
651
mm
429
mm
3
KW
XFT110 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY XFT110 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY - Công suất: 3 khay 460x330 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 600
mm
651
mm
429
mm
3
KW
XFT115 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY XFT115 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY - Công suất: 3 khay 460x330 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 600
mm
651
mm
429
mm
3
KW
XFT135 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY XFT135 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY - Công suất: 4 khay 460x330 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 600
mm
651
mm
509
mm
3
KW
XFT133 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY XFT133 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY - Công suất: 4 khay 460x330 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 600
mm
651
mm
509
mm
3
KW
XFT130 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY XFT130 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY - Công suất: 4 khay 460x330 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 600
mm
651
mm
509
mm
3
KW
XFT193 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY XFT193 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY - Công suất: 4 khay 600x400 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 800
mm
770
mm
509
mm
7
KW
XFT190 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY XFT190 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY - Công suất: 4 khay 600x400 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 800
mm
770
mm
509
mm
7
KW
XFT183 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY XFT 183 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY - Công suất: 3 khay 600x400 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 800
mm
770
mm
429
mm
3
KW
XFT180 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY XFT 180 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY - Công suất: 3 khay 600x400 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 800
mm
770
mm
429
mm
3
KW
XFT199 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY (MATIC) LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY (MATIC) - Công suất: 4 khay 600x400 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 2[...] 800
mm
774
mm
509
mm
7
KW
XFT188 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY (POWER DYNAMIC) LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY (POWER DYNAMIC) - Công suất: 3 khay 600x400 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp[...] 800
mm
770
mm
429
mm
5
KW
XFT195 LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY LÒ NƯỚNG BÁNH 4 KHAY - Công suất: 4 khay 600x400 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 800
mm
770
mm
509
mm
6
KW
XFT185 LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY LÒ NƯỚNG BÁNH 3 KHAY - Công suất: 3 khay 600x400 - Khoảng cách giữa các khay: 75 mm - Tần số: 50 / 60 Hz - Điện áp: 230 V~ 1N[...] 800
mm
770
mm
429
mm
3
KW
XVC 305 EP LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG 5 KHAY XVC 305 EP  LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG 5 KHAY XVC 305 EP:    - Model: XVC 305 EP - Số khay: 5 - Khoảng cách các khay: 67 cm - Điện áp[...] 750
mm
773
mm
708
mm

KW
UNOX 7 LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG 7 KHAY CỦA Ý  LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG 7 KHAY CỦA Ý:   - Số khay: 7 - Khoảng cách các khay: 67 cm - Điện áp: 230 V/ 50 Hz - Kích thước: 75[...] 750
mm
773
mm
895
mm

KW
XVC 705E LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG 10 KHAY UNOX XVC 705E LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG 10 KHAY UNOX XVC 705E:   - Số khay: 10 - Khoảng cách các khay: 67 cm - Điện áp: 230 V/ 50 Hz - Kích thước[...] 750
mm
773
mm
1042
mm

KW
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HOTLINE: 0909 1234 5678